ΚΑΙΡΟΣ

Ολυμπιακό Μέγαρο
Αμφιπόλεως 21,
25025 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ: +357 97 770067
Email: komoaa@gmail.com

Πληροφορίες για την Κύπρο
1 Πεζοπορία στην Κύπρο
2 Ορειβασία στην Κύπρο
3 Αναρρίχηση στην Κύπρο
4 Γενικές Πληροφορίες για την Κύπρο