ΚΑΙΡΟΣ

Ολυμπιακό Μέγαρο
Αμφιπόλεως 21,
25025 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ: +357 97 770067
Email: komoaa@gmail.com

Orienteering Seminar News
Δημοσίευμα για το σεμιναριο Προσανατολισμού (Orienteering) που έγινε στη Λευκωσία 19-21 Οκτωβρίου