ΚΑΙΡΟΣ

Ολυμπιακό Μέγαρο
Αμφιπόλεως 21,
25025 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ: +357 97 770067
Email: komoaa@gmail.com

Everest News updates from Peak freaks

 

Everest News updates from Peak freaks where George Andreou is making his attempt to climb the Top of the wolrd...bring it on George! http://www.facebook.com/#!/komoaap

http://peakfreaks.com/everestnews2012.htm