ΚΑΙΡΟΣ

Ολυμπιακό Μέγαρο
Αμφιπόλεως 21,
25025 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ: +357 97 770067
Email: komoaa@gmail.com

The 1st CYPRIOT at the TOP of the WORLD

Αγαπητοί Φίλοι,

Θα ήθελα να σας προσκαλέσω στο πάρτυ πριν την αναχώρηση μου για το Έβερεστ.
Σας επισυνάπτω την πρόσκληση με περισσότερες πληροφορίες.

Σας Ευχαριστώ!
... Γιώργος Ανδρέου


Dear Friends,
I would like to invite you to the party before my departure for Everest!
Please see attached the invintation with the details.

Thanks!
George Andreou