ΚΑΙΡΟΣ

Ολυμπιακό Μέγαρο
Αμφιπόλεως 21,
25025 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ: +357 97 770067
Email: komoaa@gmail.com

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ & ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ–ORIENTACTION

Το άθλημα του Αγωνιστικού Προσανατολισμού, γνωστό διεθνώς σαν Orienteering, είναι σχεδόν άγνωστο στην Κύπρο.

Στην Ευρώπη είναι διαδεδομένο από τα τέλη του 19ου αιώνα και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν για εδραίωση του και στη χώρα μας, εν τούτοις δεν έχει γίνει ακόμη κατορθωτό.

Η ίδρυση του συλλόγου ORIENTACTION έχει σαν κύριο στόχο τη συνέχιση των προσπαθειών αυτών μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων και πρώτιστα την ετοιμασία των εξειδικευμένων χαρτών, χωρίς τους οποίους η οποιαδήποτε προσπάθεια δεν θα απέδιδε. Ο σύλλογος θα αγωνιστεί να διαδώσει το άθλημα αυτό, φιλοδοξώντας στη δημιουργία μικρής Κυπριακής Ομάδας Αγωνιστικού Προσανατολισμού η οποία και θα παίρνει μέρος σε αγώνες του εξωτερικού. Επίσης να καταστήσει τη χώρα μας, τόπο στον οποίο μελλοντικά θα φιλοξενούνται αγώνες. Η Κύπρος προσφέρετε για το άθλημα αυτό λόγω της ποικιλομορφίας του τοπίου της και λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών.

Ο Σύλλογος θα βοηθήσει επίσης στη διάδοση της Ορεινής Πεζοπορίας με την ετοιμασία μικρών εκδόσεων με χάρτες και συντεταγμένες για τα μονοπάτια της Κύπρου και άλλες δραστηριότητες. Όλες οι ενέργειες θα γίνουν σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αγωνιστικής Αναρρίχησης (ΚΟΜΟΑΑ) και τους συλλόγους μέλη της.

Οι γενικές δραστηριότητες του συλλόγου για να πετύχει τους στόχους του είναι:

  • Η οργάνωση ορεινών πεζοποριών και αγώνων Αγωνιστικού Προσανατολισμού, στα βουνά και την ύπαιθρο, τόσο της Κύπρου όσο και άλλων χωρών.
  • Η ενεργός εμπλοκή σε θέματα προστασίας της ορεινής φύσης.
  • Η δημιουργία πλήρους ορειβατικού αρχείου και αρχείου Αγωνιστικού Προσανατολισμού (συλλόγων,  προσώπων, σημαντικών αναβάσεων, αναρριχήσεων, αποστολών, αγώνων, σχολών, συγκεντρώσεων, συνεδρίων, καταφυγίων, κ.α.), καθώς και ο εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης του συλλόγου με σχετικές με τους σκοπούς της εκδόσεις.
  • Η ευρύτερη διάδοση των γνώσεων (εκδόσεις, διαλέξεις, προβολές, εκθέσεις, δημοσιεύσεις, εκπομπές, κ.α.), σχετικών με την ορειβασία και τον Αγωνιστικό Προσανατολισμό.
  • Η ετοιμασία χαρτών για χρήση στον Αγωνιστικό Προσανατολισμό σύμφωνα με τα πρότυπα της Χαρτογραφικής Επιτροπής, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αγωνιστικού Προσανατολισμού (I.O.F.) και η καταγραφή και χαρτογράφηση των μονοπατιών και άλλων ορεινών διαδρομών.
  • Η δημιουργία στενών – αδελφικών σχέσεων με αντίστοιχους συλλόγους της Κύπρου και του Εξωτερικού.

Πιο κάτω είναι τα links των websites των διεθνών οργανισμών Orienteering στους οποίους η Κύπρος είναι μέλος.

1. International Orienteering Federation (IOF) http://orienteering.org/

2. Confederation of Mediterranean Orienteering Federations (COMOF)

http://www.fedo.org/trofeocostablanca/ficheros/COMOF-Championships-Rules-March-2011.pdf

3. South East European Orienteering Working Group. (SEEOWG) http://seeowg.blogspot.com/

 

seeowg

find us & Like us on FACEBOOK https://www.facebook.com/#!/OrientactionOrienteeringInCyprus