ΚΑΙΡΟΣ

Ολυμπιακό Μέγαρο
Αμφιπόλεως 21,
25025 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ: +357 97 770067
Email: komoaa@gmail.com

Ευρωπαικά Regions

Το Ευρωπαικό Συμβούλιο Αγωνιστικής Αναρρίχησης είναι χωρισμένο σε 5 τομείς (regions), βάση των κανονισμών του IOC.

Η Κύπρος βρίσκεται στο Νοτιοανατολικό τομέα/region.

 

North

 • Iceland
 • Ireland
 • Great Britain
 • Norway
 • Sweden
 • Finland
 • Denmark

Central

 • Hungary
 • Slovakia
 • Czech Republic
 • France
 • Germany
 • Switzerland
 • Liechtenstein
 • Austria
 • Belgium
 • Netherlands
 • Luxembourg

South

 • Portugal
 • Spain
 • Italy
 • Slovenia
 • San Marino
 • Andorra
 • Malta
 • Monaco

East

 • Poland
 • Belarus
 • Ukraine
 • Russian Federation
 • Republic of Moldova
 • Latvia
 • Lithuania
 • Armenia
 • Estonia
 • Georgia
 • Azerbaijan

South East

 • Serbia
 • Former Yugoslav Republic of Macedonia
 • Albania
 • Greece
 • Bulgaria
 • Turkey
 • Israel
 • Cyprus
 • Montenegro
 • Romania
 • Kosovo (not in EOC)
 • Croatia
 • Bosnia and Herzegovina