ΚΑΙΡΟΣ

Ολυμπιακό Μέγαρο
Αμφιπόλεως 21,
25025 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ: +357 97 770067
Email: komoaa@gmail.com

Συνδέσεις
  • Διεθνής Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης - International Mountaineering and Climbing Federation (UIAA)                    
  • Διεθνής Ομοσπονδία Αγωνιστικής Αναρρίχησης - International Federation of Sport Climbing (IFSC)
  • Ευρωπαικό Συμβούλιο Αγωνιστικής Αναρρίχησης - European Council of Sport Climbing (ECSC)
  • Hellenic Federation of Mountaineering & Climbing (EOOA)
  • Διεθνής Ομοσπονδία Προσανατολισμού