ΚΑΙΡΟΣ

Ολυμπιακό Μέγαρο
Αμφιπόλεως 21,
25025 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ: +357 97 770067
Email: komoaa@gmail.com

Οδηγίες και Κανονισμοί

Παρακαλώ κατεβάστε και διαβάστε τους Κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αγωνιστικής Αναρρίχησης καθώς και τους κανόνες της ΚΟΜΟΑΑ.